Żłoża filtracyjne


Purolite MB400 Zobacz większe

Żywica PUROLITE MB400 złoże mieszane op. 25l

1 199,99 zł brutto

975,60 zł netto

  • 40% kationów 60% anionów

Dostępność: bardzo mała ilość

PUROLITE MB400 jest gotową do użycia mieszanką złóż jonowymiennych, przeznaczoną do uzyskiwania wody zdemineralizowanej o wysokiej czystości chemicznej.

PUROLITE MB400 jest otrzymywane przez dokładne wymieszanie dwóch żywic jonowymiennych: silnie kwaśnego kationitu i silnie zasadowego anionitu.

Opis

Własności fizyczne złoża:
Forma fizyczna: przezroczyste żó łte, sferyczne ziarenka
Stosunek żywicy kationitowej do anionitowej: 1,0 / 1,5
Forma jonowa przy dostawie: H+ / OH
Gęstość nasypowa 705 - 740 g/l
Wielkość granulek: 0,3~1,2 mm
Wilgotność ~ 60%

Zalecane warunki eksploatacji:
Maksymalna temperatura pracy: 60 ° C
Minimalna wysokość złoża: 700 mm
Zalecana szybkość przepływu podczas pracy:
Woda surowa: 10 - 20 OZ*/h
Woda częściowo zdemineralizowana: 20 - 40 OZ*/h 
* OZ (objętość złoża) = 1 m3  roztworu na mżywicy

EKSPLOATACJA:

Poniższy wzó r pozwala na przybliżone określenie objętości wody uzdatnianej:
OZ = 500/ TDS*

* TDS ( Total Dissolved Solids) = całkowita ilość substancji rozpuszczonych

OZ (objętość złoża) oznacza ilość litró w wody zawierających TDS w mg/l, któ ra może zostać zdemineralizowana jednym litrem mieszanki PUROLITE MB400 aż do jej wyczerpania. Z tego względu zalecane jest, aby woda do demineralizacji, poddana była wcześniej uzdatnianiu metodą odwró conej osmozy - znacznie wydłuża to żywotność złoża.


Powyższe złoże dostępne jest w dwóch wariantach proporcji anionów do kationów:

Mieszanka 40% kationów do 60% anionów

Mieszanka 50% kationów do 50% anionów

Opinie

Napisz opinię

Żywica PUROLITE MB400 złoże mieszane op. 25l

Żywica PUROLITE MB400 złoże mieszane op. 25l

PUROLITE MB400 jest gotową do użycia mieszanką złóż jonowymiennych, przeznaczoną do uzyskiwania wody zdemineralizowanej o wysokiej czystości chemicznej.

PUROLITE MB400 jest otrzymywane przez dokładne wymieszanie dwóch żywic jonowymiennych: silnie kwaśnego kationitu i silnie zasadowego anionitu.

Produkty powiązane

Podobne produkty