Żłoża filtracyjneZłoże mieszane Amberlite MB20 do demineralizacji op. 1l

38,99 zł brutto

31,70 zł netto

Dostępność: brak produktów

Ten produkt nie występuje już w magazynie

MB20 1l

Amberlite MB20 jest gotową do użycia mieszanką złóż jonowymiennych, przeznaczoną do uzyskiwania wody zdemineralizowanej o wysokiej czystości chemicznej.

Amberlite MB20 jest otrzymywane przez dokładne wymieszanie dwóch żywic jonowymiennych: silnie kwaśnego kationitu i silnie zasadowego anionitu.

Złoże mieszane MB20 (Amberlite MB20), producent DOW (wykupienie udziałów firmy Rohm and Haas w 2010 r) . Złoże MB20 jest odpowiednikiem złoża MB400 producenta Purolite.

Opis

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
ZŁOŻE DO DEMINERALIZACJI WODY
Tańsze zamienniki nie pozwalają uzyskać takiej czystości
wody jak MB20 i szybciej się wyczerpują.

Typowe zastosowanie złoża demineralizującego to:

  • woda demineralizowana do zmywarek,   sprzętu stomatologicznego i innego medycznego
  • woda do celów przemysłowych i laboratoryjnych
  • woda DEMI do akwarystyki morskiej
  • demineralizacja wody używanej do mycia okien (woda nie pozostawia zacieków, smug itp)
  • produkcja wody demineralizowanej do celó w farmaceutycznych
  • obniżanie przewodności wody - złoże umożliwia uzyskanie wody o przewodności poniżej 1 uS/cm w zależności od parametrów wody wejściowej oraz prędkości przepływu 

Własności fizyczne złoża
Forma fizyczna: przezroczyste żółte ziarenka 

Skład objętościowy: 
komponent kationitowy: 38 - 44 % 
komponent anionitowy: 56 - 62 % 
Forma jonowa przy dostawie: H+ / OH Gęstość nasypowa 665 - 740 g/l 
Odporność chemiczna: żywica nierozpuszczalna w wodzie, rozcieńczonych roztworach kwasó w lub zasad oraz w zwykłych rozpuszczalnikach


Zalecane warunki eksploatacji:
Maksymalna temperatura pracy: 60 ° C 
Minimalna wysokość złoża: 700 mm 
Natężenie przepływu podczas pracy: 20 - 40 OZ*/h 
Skład objętościowy: 
komponent kationitowy: HCl lub H2SO4 
komponent anionitowy: NaOH 
* OZ (objętość złoża) = 1 m3 roztworu na m3 żywicy 


EKSPLOATACJA: 
Robocza zdolność wymienna: Poniższy wzó r pozwala na przybliżone określenie objętości wody uzdatnianej: 
OZ = 500/ TDS* 

* TDS ( Total Dissolved Solids) = całkowita ilość substancji rozpuszczonych 

OZ (objętość złoża) oznacza ilość litró w wody zawierających TDS w mval/l, któ ra może zostać zdemineralizowana jednym litrem mieszanki AMBERLITE MB20, aż do jej wyczerpania. Z tego względu zalecane jest, aby woda do demineralizacji, poddana była wcześniej uzdatnianiu metodą odwró conej osmozy - znacznie wydłuża to żywotność złoża.

Opinie

Napisz opinię

Złoże mieszane Amberlite MB20 do demineralizacji  op. 1l

Złoże mieszane Amberlite MB20 do demineralizacji op. 1l

Amberlite MB20 jest gotową do użycia mieszanką złóż jonowymiennych, przeznaczoną do uzyskiwania wody zdemineralizowanej o wysokiej czystości chemicznej.

Amberlite MB20 jest otrzymywane przez dokładne wymieszanie dwóch żywic jonowymiennych: silnie kwaśnego kationitu i silnie zasadowego anionitu.

Złoże mieszane MB20 (Amberlite MB20), producent DOW (wykupienie udziałów firmy Rohm and Haas w 2010 r) . Złoże MB20 jest odpowiednikiem złoża MB400 producenta Purolite.

Produkty powiązane

Podobne produkty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa Amberlite MB20

Karta katalogowa MB20 - MB20 Catalog Card

Pliki do pobrania (325.09k)