Żłoża filtracyjneZłoże mieszane Amberlite MB20 do demineralizacji op. 25l

1 049,99 zł brutto

853,65 zł netto

23,76 zł za l

Dostępność: bardzo mała ilość

MB20 25l

Amberlite MB20

jest to gotowa do użycia mieszanką złóż jonowymiennych, przeznaczoną do uzyskiwania wody zdemineralizowanej o wysokiej czystości chemicznej.


Amberlite MB20 jest otrzymywane przez dokładne wymieszanie dwóch żywic jonowymiennych: silnie kwaśnego kationitu oraz silnie zasadowego anionitu.

Opis

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

ZŁOŻE DO DEMINERALIZACJI WODY

Tańsze zamienniki nie pozwalają uzyskać takiej czystościwody jak MB20 i szybciej się wyczerpują.

Złoże mieszane MB20 (Amberlite MB20), producent DOW (wykupienie udziałów firmy Rohm and Haas w 2010 r) . Złoże MB20 jest odpowiednikiem złoża MB400 producenta Purolite.

AMBERLITE MB20 jest mieszanką silnie kwasnego kationitu i silnie zasadowego anionitu typu I. Jonit jest
gotowy do zastosowania po otwarciu. AMBERLITE MB20 została opracowana dla potrzeb produkcji wody wysokiejczystości, potocznie nazywanej wodą ultraczystą. Może być stosowana do produkcji wody całkowicie zdemineralizowanej, pozbawionej krzemionki i dwutlenku węgla.

 

Typowe zastosowanie złoża demineralizującego to:

  • woda demineralizowana do zmywarek,   sprzętu stomatologicznego i innego medycznego
  • woda do celów przemysłowych i laboratoryjnych
  • woda DEMI do akwarystyki morskiej
  • demineralizacja wody używanej do mycia okien (woda nie pozostawia zacieków, smug itp)
  • produkcja wody demineralizowanej do celów farmaceutycznych
  • obniżanie przewodności wody - złoże umożliwia uzyskanie wody o przewodności poniżej 1 uS/cm w zależności od parametrów wody wejściowej oraz prędkości przepływu 
  • dejonizacja wody po procesie odwróconej osmozy (RO), gdzie uzyskuje się w zależności od parametrów wody zasilającej przewodność nawet 0,055 uS/cm

 

Własności fizyczne złoża
Forma fizyczna: przezroczyste żółte ziarenka 

Skład objętościowy: 
-komponent kationitowy: 38 - 44 % 
-komponent anionitowy: 56 - 62 % 
-Forma jonowa przy dostawie: H+ / OH Gęstość nasypowa 665 - 740 g/l 
-Odporność chemiczna: żywica nierozpuszczalna w wodzie, rozcieńczonych roztworach kwasów lub zasad oraz w zwykłych rozpuszczalnikach


Zalecane warunki eksploatacji:
-Maksymalna temperatura pracy: 60 ° C 
-Minimalna wysokość złoża: 700 mm 
-Natężenie przepływu podczas pracy: 20 - 40 OZ*/h 
Skład objętościowy: 
-komponent kationitowy: HCl lub H2SO4 
-komponent anionitowy: NaOH 
* OZ (objętość złoża) = 1 m3 roztworu na m3 żywicy 


EKSPLOATACJA: 
Robocza zdolność wymienna: Poniższy wzó r pozwala na przybliżone określenie objętości wody uzdatnianej: 
OZ = 500/ TDS* 

* TDS ( Total Dissolved Solids) = całkowita ilość substancji rozpuszczonych 

OZ (objętość złoża) oznacza ilość litrów wody zawierających TDS w mval/l, któ ra może zostać zdemineralizowana jednym litrem mieszanki AMBERLITE MB20, aż do jej wyczerpania. Z tego względu zalecane jest, aby woda do demineralizacji, poddana była wcześniej uzdatnianiu metodą odwró conej osmozy - znacznie wydłuża to żywotność złoża.

REGENERACJA
AMBERLITE MB20 może być zregenerowana. Kationit i anionit należy rozdzielić przez rozpulchnianie lub innymi metodami i regenerować oddzielnie. Kationit regenerowany są kwasem, natomiast anionit zasadą. Ze względu na duże koszty procesu regeneracji, najczęściej po utracie właściwości jonitów, wymienia się złoże na nowe.

Opinie

Napisz opinię

Złoże mieszane Amberlite MB20 do demineralizacji  op. 25l

Złoże mieszane Amberlite MB20 do demineralizacji op. 25l

Amberlite MB20

jest to gotowa do użycia mieszanką złóż jonowymiennych, przeznaczoną do uzyskiwania wody zdemineralizowanej o wysokiej czystości chemicznej.


Amberlite MB20 jest otrzymywane przez dokładne wymieszanie dwóch żywic jonowymiennych: silnie kwaśnego kationitu oraz silnie zasadowego anionitu.

Produkty powiązane

Podobne produkty

Pliki do pobrania

Karta katalogowa Amberlite MB20

Karta katalogowa MB20 - MB20 Catalog Card

Pliki do pobrania (325.09k)